Отдел Производство

Димитър Костов
Димитър Костов Директор Производство tel. +359 32 677 105

Янко Драгиев
Янко Драгиев Ръководител Лаборатория tel. +359 32 677 105 mobile: +359 876 657 598
Мирела Йорданова
Мирела Йорданова Технически секретар tel. +359 32 677 105 mobile: +359 877 390 099
Димитър Андонов
Димитър Андонов Отчетник планиране на материали tel. +359 32 677 105 mobile: +359 88 416 8223

Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!