Отдел Производство

Димитър Костов
Димитър Костов Директор Производство tel. +359 32 677 105

Янко Драгиев
Янко Драгиев Ръководител Лаборатория tel. +359 32 677 105 mobile: +359 876 657 598
Елица Кръстева
Елица Кръстева Технически секретар tel. +359 32 677 105 mobile: +359 877 390 099
Димитър Андонов
Димитър Андонов Отчетник планиране на материали tel. +359 32 677 105 mobile: +359 88 416 8223
Даяна Костадинова
Даяна Костадинова Икономист, плановик tel. +359 32 677 105 mobile: +359 885 050617
Борис Дернев
Борис Дернев Ръководител, производствено поделение tel. +359 32 677 105 mobile: +359 877 233 035

Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!