Отдел Счетоводство

Ангел Мичев
Ангел Мичев Финансов директор tel. +359 32 677 105

Мария Ризова
Мария Ризова Заместник Главен Счетоводител tel. +359 32 677 105
Десислава Георгиева
Десислава Георгиева Оперативен счетоводител tel. +359 32 677 105
Ирена Каракашева
Ирена Каракашева Счетоводител специалист ТРЗ и ЛС tel. +359 32 677 105

Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!