Търговски отдел

Илия Танев
Илия Танев Търговски директор tel. +359 32 677 105

Христина Димитрова
Христина Димитрова Мениджър експорт tel. +359 32 677 105 mobile: +359 884 556 663

Айлин Ахмед
Айлин Ахмед Мениджър експорт tel. +359 32 677 105 mobile: +359 87 819 1317
Марина Асанова
Марина Асанова Мениджър експорт tel. +359 32 677 105 mobile: +359 888 082 824
Иван Димовски
Иван Димовски Търговски представител tel. +359 32 677 105 mobile: +359 884 32 33 63

Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!