Общи условия


Общите условия на сайта съдържат правила за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки посетител/потребител. Задължително е всеки да се запознае с тях преди позлването на ресурсите на сайта в www.devorex.com, както и домейните, принадлежащи към този уеб сайт - www.devorex.bg, www.devorex.ro, www.devorex.eu, devorex.ua. Всички посетители на сайта ни се считат за потребители на ресурсите/информацията ни.

Посетителите на сайта не се задължават да се регистрират или да подават каквата и да е било информация за личността си. Регистрация в сайта може да бъде направена единствено за наши администратори и партньори на Деворекс ЕАД.

Стремежът ни е предоставяната информация в www.devorex.com да бъде точна и актулна, като издателят дава гаранция за достоверността и пълнотата на тази информация, както и за нейната актуалност. Ние не носим отговорност за информацията на сайтовете, към които сме посочили хипер-линкове (връзки) в наши отделни секции от уеб сайта.

Забранява се копирането на съдържание от www.devorex.com, без изричното писмено съгласие на автора.

Сайтът не носи отговорност по отношение на правилността, или наличието, или отсъствието на каквато и да еинформация от такива източници. Използването на тази страница и на връзките в нея е личен избор на посетителя/потребителя на www.devorex.com

Сайтът не поема отговорността за каквито и да е щети, последвали от използването на www.devorex.com. Издателят си запазва правото, ако сметне за необходимо, да променя или изтрива съдържание от тази страница без предварително уведомление на посетителите/потребителите. Не се дават гаранции за появяването на страницата или на връзките с нея.

Посетителите на сайта се задължават да не извършват дейности за подкопаване авторитета на Деворекс ЕАД, свързано с публикуването на информация пред трети лица била тя достоверна или не.

www.devorex.com е предназначен за ползване от лица прибиваващи на територията и извън територията на Република България.


Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!