Devorex получи нов сертификат


Devorex получи нов сертификат

Devorex получи нов сертификат Фирма Devorex получи сертификат - БДС EN ISO 9001:2001 – Системи за Управление на Качеството. ISO 9001:2000 е международен стандарт, използващ се в цял свят. По своята същност ISO 9001 обобщава системи за управление на качеството, гарантиращи способността на организацията да предоставя перманентно качество на своите услуги и продукти, като едновременно ги усъвършенства и по този начин непрекъснато се стреми да повишава удовлетворението на своите клиенти.
Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!