Деворекс ЕАД премина успешно процедурата по ресертифициране по ISO 9001:2008


Деворекс ЕАД премина успешно процедурата по ресертифициране по ISO 9001:2008

Деворекс ЕАД премина успешно процедурата по ресертифициране по ISO 9001:2008
За пореден път Деворекс ЕАД премина успешно процедура по ресертифициране на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008. Надзорния одит се проведе в периода от 14 май до 15 май 2014 г. от органа за сертификация на системи за управление ТЮФ Рейнланд България ЕООД.
 
Заключението на комисията за цялостната работа на компанията, въз основа на проведените интервюта и проверените документи, е че се демонстрират отлично познаване и правилно прилагане на изискванията на ISO 9001:2008. Това е висока оценка за дейността на Ръководството, ангажираността и професионалния подход на всички служители на Деворекс ЕАД.
 
ISO 9001:2008 е международен стандарт, използващ се в цял свят. По своята същност ISO 9001 обобщава системи за управление на качеството, гарантиращи способността на организацията да предоставя перманентно качество на своите услуги и продукти, като едновременно ги усъвършенства и по този начин непрекъснато се стреми да повишава удовлетворението на своите клиенти.
Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!