Devorex със сертификат БДС EN ISO 9001:2008


Devorex със сертификат БДС EN ISO 9001:2008

Devorex със сертификат БДС EN ISO 9001:2008

На 11 и 12 май 2010 година във фирма Devorex ООД успешно бе проведен втори надзорен одит на Системата за управление на качеството, с преход към ISO 9001:2008, от органа за сертификация на системи за управление ТЮФ Рейнланд България ЕООД.

Фирмата получи новия сертификат - БДС EN ISO 9001:2008 – Системи за Управление на Качеството, подновяващ старата версия на сертификата - БДС EN ISO 9001:2000.

Обхватът на Системата за управление на качеството е: Разработване, производство и търговия на пластмасови системи улуци, отводнителни канали, тръби, профили и аксесоари за канализация, водоснабдяване и вентилация.

ISO 9001:2008 е международен стандарт, използващ се в цял свят. По своята същност ISO 9001 обобщава системи за управление на качеството, гарантиращи способността на организацията да предоставя перманентно качество на своите услуги и продукти, като едновременно ги усъвършенства и по този начин непрекъснато се стреми да повишава удовлетворението на своите клиенти.

Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!