Фирма Деворекс с нова форма на управление


Фирма Деворекс с нова форма на управление

Фирма Деворекс с нова форма на управление
Считано от 22.11.2013 година, влезна в сила новата форма на управление на фирма ДЕВОРЕКС - от Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) към Еднолично Акционерно Дружество (ЕАД).
Тази стъпка е част от приетия по-рано план за преструктуриране на дружеството, след продажбата на 100% от дяловете на ДЕВОРЕКС по-рано тази година. Понастоящем ДЕВОРЕКС ЕАД се управлява от Г-н Дариуш Шлензак, в качеството му на Изпълнителен Директор. Едноличен собственик на капитала на предприятието остава полската компания GAMRAT S.A.
 
Данни за ДЕВОРЕКС ЕАД:
Булстат: 202 826 557
ДДС номер: BG202 826 557
Адрес на регистрация / кореспонденция: Област Пловдив, Община Родопи
с. Браниполе 4109, Местност Чиирите 20Г
Управител: Дариуш Шлензак
Банковите сметки на дружеството остават непроменени.
Назад
Станете доверен монтажист на системите на Деворекс!