10%
Composite panels systems
WPC Decking Devorex
Безплатна доставка над 100 лв.
WPC Fencing Стълб за ограда, 1.5 м

WPC Fencing Стълб за ограда, 1.5 м

Available colors:

Description

Системата композитни плоскости WPC Профили за ограда са проектирани, за да създадат безупречна ограда, която, в зависимост от избора, би могла да подхожда на фасадата на вашия дом или да се откроява. Произведена е от WPC (Wood Plastic Composite) материал съставен от PVC, висококачествени дървени частици и добавки, които подобряват свойствата на продукта. Благодарение на иновативната технология, композитният ограден профил е стабилен, не корозира, не се напуква и не изисква поддръжка или боядисване.

Дълготрайност

Производствената технология на композитния материал осигурява дълготрайност и здравина. Дъските имат пълна устойчивост на корозия, механични сили, биологични агенти, атмосферни влияния.

Широка приложимост

WPC профилите на Devorex имат изключително широк спектър от приложения и представляват отлично решение за огради, също така могат да се използват и за тераси, веранди, балкони.

Цвят в дълбочина

Използваните висококачествени пигменти и UV добавки, разработени в сътрудничество с реномирани световни производители, осигуряват безпрецедентна дълбочина на цветовете на нашите WPC продукти.

Без необходимост от поддръжка или боядисване

Композитните дъски не се нуждаят от импрегниране, и запазват свойствата си по време на експлоатация.

Естетичен вид

Профилите са идеално прави, без чепове и пукнатини, не се деформират и не се подуват под влияние на влага. Няма видими глави на винтове и пирони, което подобрява естетичния вид на всеки проект.

Гаранция

WPC Профилите за ограда запазват свойствата си при различни атмосферни условия и се предлагат с гаранция, предоставена от дружеството.

Advantages of WPC Decking

Durability

The manufacturing technology of the composite materials ensures durability and strength. The boards have complete resistance to corrosion, mechanical forces, biological agents, weather conditions, salt water and chlorine.

Wide applicability

Devorex WPC profiles have an extremely wide range of applications and represent an excellent solution for paving of terraces, verandas, garden paths, areas around swimming pools, piers and various types of structures related to park architecture recreational areas.

Resistant colors

The high quality pigments and UV additives used, developed in collaboration with world-renowned manufacturers, ensure color fastness in all weather conditions.

No need of maintenance or painting

Composite boards do not need impregnation, they retain their qualities during exploitation.

Aesthetic appearance

The profiles are perfectly straight, free of knots and cracks, they do not deform or swell under the influence of moisture. Due to the mounting brackets, there are no visible heads of helix and nails, which improves the aesthetic appearance of each project.

Guarantee

Devorex Decking`s composite profiles retain their qualities under different weather conditions and are offered with a guarantee provided by the company

Characteristics
item number
3800150906880
Weight
5.5 kg
Connected Products
Sign up for our newsletter for new products and promotions