10%
Системата композитни плоскости
WPC Decking Devorex

Общи условия за покупко - продажба през електронен магазин www.devorex.com

Този уеб сайт (www.devorex.com) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на ДЕВОРЕКС ЕАД, ЕИК: 202826557, със седалище и адрес на управление обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г.

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия – те уреждат взаимоотношенията между Вас и Търговеца за извършването на покупки в електронния магазин (www.devorex.com). Зареждането на интернет сайта (www.devorex.com) в браузъра представлява електронно волеизявление от Ваша страна, че сте съгласен с настоящите Общи условия и Вие сте обвързан/а с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между ДЕВОРЕКС ЕАД  (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

I. Общи разпоредби

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на клиентите си посредством Интернет магазина (www.devorex.com). Тези условия обвързват всички клиенти. 

Преди финализиране на поръчка, с натискане на бутона „Прочетох и приемам Общите условия“, клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

1.2 Идентифициране на клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранение в лог - файлове на сървъра (www.devorex.com) на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.

1.3 Продуктите, които се намират на интернет страницата на (www.devorex.com), не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог. Обект на продажба са стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Клиента.

1.4 След натискане на бутона „Поръчай", клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в опция „Количка”. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

1.5 Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС и не включват цена на доставка.

1.6 Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с включено ДДС.

1.7 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет

Търговско наименование на Търговеца: ДЕВОРЕКС ЕАД

Седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109

бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г

ЕИК: 202826557

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg


Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС


1.8 Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.devorex.com и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

1.9 Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.

1.10 Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.11 Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерски компании Спиди и Еконт, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена куриерската компания.

II. Поръчка, доставка и документи при поръчка

2.1 За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира вид, цвят и количеството продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2 При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3 При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4 Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5 Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6 След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка. 

2.7 Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания СПИДИ / ЕКОНТ

2.8 Поръчаните артикули се доставят в рамките на 5 работни дни.

2.9 Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

2.10 Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката след получаване на доставката. Веднага след предаване на стоката от куриера на клиента, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.11 Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани в присъствието на куриера внимателно за тяхната външна цялост и видими повреди от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ заменя стоката със същата по вид и цена стока, а при невъзможност за замяна на стоката, Търговецът възстановява платената от Клиента сума в срок до 30 дни. При посочени от клиента неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, както и ако клиентът не бъде намерен от куриера на посочения адрес два пъти или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът изпраща на посочения от клиента имейл или телефон за връзка съобщение, с което го кани да се свърже с Търговеца за получаване на  стоката. В случай, че клиентът не се свърже в едномесечен срок, считано от получаване на съобщението, то Търговецът съхранява стоката два месеца от получаване от клиента на съобщението, след изтичането на които Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката, като договорът се прекратява по вина на клиента и Търговецът задържа платената от клиента цена. 

2.12 При предаване на стоката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес. 

2.13 Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 48 часа от получаването й.

2.14 Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаване на стоката от клиента. Клиентът има право да върне закупената стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването й при следните спазени условия:

- Опаковката и външният вид на стоката не са нарушени;

- Върнатата стока е получена от Търговеца на адрес обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г до четиринадесетия ден, следващ датата на първоначалното й получаване от Клиента. Последната се удостоверява с подписано копие от товарителницата, придружавала стоката;

- Клиентът е длъжен да заплати разходите по връщането на стоката, вкл. транспортни разходи и др. куриерски или банкови такси, свързани с възстановяването на платената цена за покупката;

- Клиентът има право да получи САМО стойността на върната стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.

2.15 Доставчикът е длъжен да възстанови на клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането.

2.16 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. Предлаганите продукти в електронния магазин се актуализират на база на наличностите, но е възможно някой продукт да не е наличен поради изчерпване на количествата. Когато Търговецът не може да изпълни задълженията си по договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми клиентът в рамките на 3 (три) работни дни и да възстанови платените от него суми или да достави на клиента стоки със същото качество и цена в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява клиента чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. Приема се, че посочения от клиента имейл при регистрацията му е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че клиентът е официално информиран със съдържанието й. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. 

2.17 Когато при условията на т. 2.13. Търговецът изпълни друго вместо дължимото и клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоките са за сметка на Търговеца.

III. Защита на потребителите

3.1 Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

3.2 Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.

3.3 Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.4 Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

3.5 Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

3.6 Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

IV. Отказ от стока

4.1 Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

4.2 При констатация на дефектен продукт* до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента е упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, ремонтирането на стоката се поема от клиента. 

4.3 Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от клиента за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

4.4 Продукти могат да се върнат единствено на адрес обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г.

4.5 Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1 Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

5.2 Конкретно стоките се считат за дефектни, когато нямат обичайните или представени свойства, не отговарят на законовите изисквания или не са доставени в договореното количество. Снимките на продуктите в електронния ни магазин са само илюстративни и не представляват обвързващо описание на вида на продуктите.

*ТЪРГОВЕЦ не носи отговорност за несъответствие в цветовете на продаваните в сайта артикулите, която се дължи на естествените различния при цветните възприятия на Клиента, свързани с възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори

5.3 ТЪРГОВЕЦЪТ е на разположение да отговори на всички въпроси, свързани с оплаквания, на Email: info@devorex.com или на тел. +359 32 677 105

Стоките, обект на рекламацията следва да бъдат изпратени на адрес обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г, заедно с попълнен формуляр за рекламация. Задължително условие е да се посочи  какъв е установеният от вас дефект или как се проявява той, както и вашето изискване относно начина на разрешаване на предявената от вас рекламация.

5.4 Информация относно хода на предявената от вас рекламация, по-конкретно за неговото получаване, одобряване или отхвърляне, чрез електронна поща или текстови съобщения. Може да се свържем с вас също и по телефона.

5.5 Обработката на оплакването, включително отстраняването на дефекта е в рамките на 30 (тридесет) календарни дни. В противен случай имате право да направите отказ от договора за покупка. Необходимо е да ни предоставите необходимото съдействие за изпълнение на горепосочения срок.

VI. ЦЕНИ

6.1 Цените, посочени на сайта, не включват транспорт в рамките на Република България. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати освен транспорта, също така и всички митнически и др. такси, свързани с износа.

6.2 С приемането на настоящите общи условия клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие, че при избор на вариант да заплати продажната цена предварително при поръчката, се заплаща цялата продажна цена на поръчана чрез интернет магазина стока. Заплащането на цената по договора се извършва чрез изрично изброени в сайта начини, като извършването на плащането е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати авансово цената, а също така представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за интернет магазина.

VІІ. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1 Клиент може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на Сайта възможности. На Сайта е възможно плащането да се извърши по един от следните начини:

1. чрез банкови карти Visa, Visa Electron, Master Card, MasterCard Electronic, Maestro;

2. чрез ePay.bg, ЕasyPay и PayPal;

3. чрез банков превод на посочена на сайта (www.devorex.com) банкова сметка на Търговеца в посочения на сайта срок;

4. чрез плащане в брой на касите на EasyPay.bg и във всеки търговски обект част от партньорската им мрежа;

5. чрез плащане при доставка от куриерска фирма Speedy/Econt- наложен платеж;

7.2 Клиентът се задължава:

1. да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

2. да плати цената на стоката според условията, описани в информацията на (www.devorex.com) за доставка и плащане на стоки. 

3. да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

4. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.

* ДЕВОРЕКС ЕАД не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на търговеца.

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

8.1 Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет Магазина (www.devorex.com).

8.2 Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

8.3 Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата (www.devorex.com).

8.4 Всеки клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите: 

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.devorex.com услуги; 

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.devorex.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

ІХ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

9.1 Търговецът се задължава:

1. да уведоми клиента за поръчката в срок от 3 (три) работни дни в случай, че стоката не е налична;

2. да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

3. гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;

9.2 ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който клиентът използва предоставяните услуги. 

9.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на сайта.

9.4 ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по своя преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо клиентите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.devorex.com.

9.5 ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на поръчката се задължава да обработи заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за целостта на всеки артикул преди да бъде изпратен. 

9.6 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от клиента, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

9.7 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани.

9.8 Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@devorex.com

ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

Х. ОТГОВОРНОСТ

10.1 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

10.2 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на клиентите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1 Клиентът изрично се съгласява:

да предоставя своите лични данни на ДЕВОРЕКС ЕАД, наричан по-надолу накратко ТЪРГОВЕЦ.

ТЪРГОВЕЦЪТ да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените от клиента лични данни.

11.2 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да обработва, вкл. да събира, съхранява и използва предоставените му от Клиента лични данни, само за целите, описани в настоящите общи условия, и/или във връзка със сключен между Клиента и Търговец договор, както и в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

11.3 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже регистрацията за ползване на сайта и за предоставяне на предлаганите услуги, ако Клиентът не е дал съгласие за обработване на личните му данни съгласно точка 11.1. по- горе.

11.4 Клиентът има право да получи от ТЪРГОВЕЦА потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

целите на обработването;

съответните категории лични данни;

начините на обработване на личните му данни;

съществуването на право да се изиска от ТЪРГОВЕЦА коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Клиента, или да се направи възражение срещу такова обработване;

11.5 Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Клиент има правото да поиска от ТЪРГОВЕЦА изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

11.6 Право на ограничаване на обработването: Клиент има правото да изиска от ТЪРГОВЕЦА ограничаване на обработването на негови лични данни, ако това не противоречи действащото законодателство.

11.7 Клиент има право да поиска от ТЪРГОВЕЦА да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването Клиент има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

11.8 Клиент има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласие е също толкова лесно, колкото и даването му.

11.9 ТЪРГОВЕЦЪТ няма право да обработва личните данни за цели, за които няма съгласие, а именно: цели извън посочените в т. 11. по – горе, освен в случаите, когато това изрично се изисква от действащото законодателство.

11.10 Преди да започне използването на лични данни за цели, различни от посочените в т. 11 по-горе, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да информира незабавно Потребителя и да изиска неговото съгласие.

11.11 Потребителят изрично се съгласява, че ТЪРГОВЕЦЪТ има право да запамети върху информационна система или друго крайно устройство за достъп до страницата информация за потребителите, изразяваща се в кукита (сооkies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страница чрез интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за същия, като го идентифицират, а също и за проследяване на действията му.

11.12 ДЕВОРЕКС ЕАД, обработва лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679, GDPR). ДЕВОРЕКС ЕАД, спазва всички процедури за предотвратяване на неправомерен достъп и употреба на лични данни, в съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни. Наред с това ДЕВОРЕКС ЕАД е внедрило корпоративни процедури за опазване на предоставените лични данни и използва мерки с повишена сигурност, както и технически и физически ограничения пред достъпа и използването на лични данни на своите сървъри. Относно човешкият фактор при работата с лични данни ДЕВОРЕКС ЕАД дава достъп до лични данни в процеса на работа само на оторизиран за целта персонал.

11.13 ТЪРГОВЕЦЪТ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите онлайн. Разкриване на личните данни е възможно единствено в случаите, предвидени в законодателството и при спазване на нормативно установения ред.

11.14 ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да записва, съхранява и използва всякаква информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с Общите условия и Потребителят дава изричното си съгласие за това.

11.15 В случай, че потребителят не е съгласен да предостави своите лични данни на ДЕВОРЕКС ЕАД да обработва личните му данни, то той следва незабавно да преустанови ползването на сайта.

XII. ЛИЧНИ ДАННИ И СИГУРНОСТ ПРИ БАНКОВИ ТРАНЗАКЦИИ

12.1 Клиентите поръчват стоки и предоставят информация, необходима за изпълнение на поръчката им доброволно. Предоставената информация се използва само и единствено с цел обслужване на клиента. Информацията предоставена от клиентите не се предоставя на трети лица, с изключение на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите на процеса на обслужване и изпълнение на поръчките на клиентите 

12.2 ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Търговецът не носи отговорност, ако с тях се сдобият трети лица вследствие на противозаконно осъществен пробив в системата на сайта.

Предоставената от клиентите информация и лични данни няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

12.3 ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

12.4 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

-е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 

-информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 

-ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

12.5 ТЪРГОВЕЦЪТ е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД.

12.6 ТЪРГОВЕЦЪТ защитава начина на разплащане чрез използването на сигурни електронни системи за онлайн плащания.

XIII. ИЗМЕНЕНИЯ 

13.1 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА. Последният има право да променя характеристиките на предоставяните услуги и да променя настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им, както и самите изменения за запознаване с тях. Клиентът се счита обвързан от измененията от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Клиентът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към Клиента, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

XIV. ТЕРМИНОЛОГИЯ

14.1 „Клиент” е всеки, който е заредил в Интернет страницата www.devorex.com на своя компютър.

14.2 "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния клиент за закупуване на стоки от сайта (www.devorex.com) съгласно настоящите общи условия.

14.3 "Услуги" са всички действия, осъществявани от ДЕВОРЕКС ЕАД, ЕИК 202826557, при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този електронен магазин.

14.4 Търговецът е лицето, което предлага чрез електронна продукти и услуги, а именно: ДЕВОРЕКС ЕАД, ЕИК 202826557, седалище и адрес на управление: обл. Пловдив, с. Браниполе, п.к. 4109, бул./ул. местност ЧИИРИТЕ № 020Г, управител: Ангел Иванов Мичев

14.5 Интернет магазинът означава виртуалният магазин находящ се на www.devorex.com, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет

14.6 Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

14.7 IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.

14.8 ДЕФЕКТНА СТОКА/ДЕФЕКТ е стока с нарушенa / компрометирана цялост.

XV. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

15.1 Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

15.2 При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

15.3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

15.4 Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните стоки.

15.5 Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените стоки. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

XVI. Други условия

16.1 Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

16.2 Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.

16.3 Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

16.4 Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

16.5 Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

16.6 Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.devorex.com и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

16.7 Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от интернет магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от АРБИТРАЖЕН СЪД към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите..

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на ДЕВОРЕКС ЕАД, ЕИК: 202826557 и влизат в сила от 27.07.2023 г.

Регистрирай се за нашия бюлетин
за нови продукти и промоции